Domovní přípojka DN200 R400

Atypická varianta čedičové tvarovky pro zaústění domovní přípojky do kruhové stoky průměr DN 800.

Tvarovka je následně obezděna používanými cihlami, např. čedičovými.

Kontakty

EUTIT s. r. o.,
Slévárna čediče a eucoru

IČO: 47714930
DIČ: CZ47714930

č.p. 196
353 01 Stará Voda