Spadišťové kusy

Řez - Spadiště DN 400

Nátokové tvarovky, oblouky a trubky pro obtoky ve spadištích

je vhodné použít naše odolné čedičem vyložené spadišťové díly. Za pomoci technologie používané u dílů pro potrubí vyrobíme potřebné tvarové kusy celého budoucího spadiště.

Jedná se o rovné trubky nebo oblouky jejichž sesazením vznikne potřebný obtok. Hrdlo a dřík u těchto kusů vytváříme pomocí čedičové vložky, která je vlepena do ocelového pláště.

Je možné vyrábět různé průměry dílů, délky trub, oblouky různých rádiusů i úhlů dle požadavku. Prakticky záleží jen na Vás a vašem požadavku.

Nejvhodnější je zaslat nám výkres požadovaného řešení a my Vám rádi navrhneme vhodné díly. 
Zde je nákres jak může vypadat sestava spadiště. 
 
←  V menu vlevo si vyberte spadišťové tvarovky, které hledáte.

Kontakty

EUTIT s. r. o.,
Slévárna čediče a eucoru

IČO: 47714930
DIČ: CZ47714930

č.p. 196
353 01 Stará Voda