Partneři v oblasti kanalizací

Významní partneři v oblasti kanalizací. 
Firmy spolupracující na vývoji našich kanalizačních prvků nebo firmy zabývající se použitím a realizací našich kanalizačních prvků.

Prefa Brno - www.prefa.cz

Prefa Grygov - www.prefagrygov.cz

MT a.s. Prostějov - www.mtas.cz

Brněnské vodárny a kanalizace a.s. - www.bvk.cz

Pražské vodovody a kanalizace - www.pvk.cz

Hydroprojekt Praha - www.hydroprojekt.cz

R e a l i z a c e

Čermák a Hrachovec a.s. - www.cerhra.cz

Pragis a.s. - www.pragis.cz

MT a.s. Prostějov - www.mtas.cz

Betosan a.s. - www.betosan-praha.cz

Kontakty

EUTIT s. r. o.,
Slévárna čediče a eucoru

IČO: 47714930
DIČ: CZ47714930

č.p. 196
353 01 Stará Voda