Žlaby a tvarovky

Stokové žlaby, bočnice, kruhové segmenty a další tvarovky

minimalizují abrasivní účinky průtoku odpadních vod, transportují anorganické částice různé velikosti, zejména u dna stoky.

Současně mají výrazně menší počet i délku podélných ložných i styčných spár oproti cihelnému zdivu. Proto nehrozí nebezpečí vymílání spár, pronikání odpadní vody do zdiva a za rub vyzdívky, jak se tomu stává u běžného cihelného zdiva stok.

Tavený čedič, oproti používaným konkurenčním materiálům, vykazuje výrazně vyšší odolnost proti otěru.

Pro lepení čedičových tvarovek do kanalizačních stok doporučujeme použít speciální maltu EUFIX S
 
←  V menu vlevo si vyberte tvarovky, které hledáte.
vejčitý žlab 0000487-0088 bez pozadí

Kontakty

EUTIT s. r. o.,
Slévárna čediče a eucoru

IČO: 47714930
DIČ: CZ47714930

č.p. 196
353 01 Stará Voda