Velkoprofilové trouby

Dlouholetá výroba radiálních segmentů pro nejrůznější průměry stok a potrubních dílů nám umožnuje vyrábět trouby velkých průměrů. Jejich maximální průměr prakticky není omezen. Spojením zkalibrovaných segmentů vzniká přesný kruh daného průměru. Tyto trubky jsou určeny do výkopů nebo do štol pro vedení odpadních nebo dešťových vod.

Čedičová výstelka na 360° zaručuje dokonalou ochranu před otěrem a biogenní korozí. Životnost je v podstatě neomezená.

Kontakty

EUTIT s. r. o.,
Slévárna čediče a eucoru

IČO: 47714930
DIČ: CZ47714930

č.p. 196
353 01 Stará Voda