Potrubí otěruvzdorné z čediče nebo eucoru

Ochrana potrubí


Již desítky let pomáhá čedič a eucor chránit ocelové díly před opotřebením, což je při neustálém růstu cen oceli stále aktuální.
S ohledem na výborné užitné vlastnosti čedičových a eucorových výrobků se tyto materiály používají zejména jako otěruvzdorné vložky potrubních dílů.
 
TROUBY - OBLOUKY - REDUKCE - T-KUSY - KOMPENZÁTORY - ATYPICKÉ POTRUBNÍ DÍLY - PROJEKTY NA MÍRU

Čedičové vložky potrubí jsou velmi vhodné pro hydraulickou dopravu silně abrazivních materiálů a kalů. Pro pneumatickou dopravu v teplárnách, elektrárnách, dolech, přepravu různých abrazivních nebo chemických materiálů apod. Čedičové vložky potrubí lze použít do max. rychlosti 22 m/s (dle přepravovaného média) a teploty max. 400°C. Potrubní díly z vysoce legovaných ocelí byly nahrazeny speciálními čedičovými  odlitky - oblouky, odbočkami, T-kusy, Y-kusy, tryskami, cyklony apod. - a tím došlo k prodloužení životnosti zařízení na pěti až dvacetinásobek.
 
Eucorové vložky potrubí jsou vhodné pro pneumatické potrubní trasy, kde je vlivem rychlosti (do 30 m/s) a teplotního zatížení (do max. 1000°C) vyšší namáhání potrubních dílů.

Doporučujeme kombinaci v potrubních řadech takto:

  • pro rovné úseky použít potrubí s čedičovou vložkou
  • pro oblouky, uklidňovací kusy* a další tvarové kusy potrubí s eucorovou vložkou
*Uklidňovací kus = min. 1 metr dlouhý rovinný kus za obloukem (ve směru proudění média), kde dochází k turbulenci
a nejčastějšímu prodírání v potrubním řadu.
Otěruvzdorná trubka v řezu

Otěruvzdorná čedičová či eucorová obložení naleznete například zde:

  • míchačky betonů a slévárenských směsí
  • žlabové řetězové dopravníky
  • vyložení mlecích bubnů
  • zásobníků uhlí, rud a písků
  • skluzy, mísiče, třídiče
  • redlerové dopravníky abrazivních materiálů
  • prostorová vyložení průmyslových zařízení
  • atd.

Další informace o obou materiálech naleznete v katalogových listech v sekci „Ke stažení“ – Katalogový list E-01, E-02 a E-03.

Kontakty

EUTIT s. r. o.,
Slévárna čediče a eucoru

IČO: 47714930
DIČ: CZ47714930

č.p. 196
353 01 Stará Voda