Žlábek pro odvodnění mostů

odvodneni mostu

Tento žlábek je vyvinutý na míru

pro potřeby nejvíce namáhaných míst odvodnění mostních konstrukcí.

A to prostoru na povrchu úložných prahů mostních opěr, zvláště podél líce závěrné zídky.
 
Délka tavrovky je 330 mm. Ostatní rozměry viz. odkaz na nákres níže.

Kontakty

EUTIT s. r. o.,
Slévárna čediče a eucoru

IČO: 47714930
DIČ: CZ47714930

č.p. 196
353 01 Stará Voda