Domovní přípojka DN200 R1100

Čedičová tvarovka pro zaústění domovní přípojky do dvoupásového zdiva vejčité stoky.

Tvarovka je následně obezděna používanými cihlami, např. čedičovými.
 
 

Kontakty

EUTIT s. r. o.,
Slévárna čediče a eucoru

IČO: 47714930
DIČ: CZ47714930

č.p. 196
353 01 Stará Voda