Stoková vložka DN200 R1100 jednopásová (tvarovka pro zaústění domovní přípojky do stoky)

Čedičová tvarovka  pro zaústění domovní přípojky do jednopásového zdiva vejčité stoky.

Tvarovka je následně obezděna používanými cihlami, např. čedičovými.
 
 
 

Kontakty

EUTIT s. r. o.,
Slévárna čediče a eucoru

IČO: 47714930
DIČ: CZ47714930

č.p. 196
353 01 Stará Voda