Klín

klín 0000487-0102
klin

Chemicky odolné čedičové kanalizační klíny určené k vyzdívání klenby stoky. 

rozměrhmotnost
240/115/85-505,00 kg

Kontakty

EUTIT s. r. o.,
Slévárna čediče a eucoru

IČO: 47714930
DIČ: CZ47714930

č.p. 196
353 01 Stará Voda