Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Společnost EUTIT s.r.o. realizuje projekt s názvem „Představení produktů EUTIT s.r.o. na zahraničních veletrzích“, na který zažádala o dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Na danou operaci je poskytována finanční podpora od Evropské Unie.

Předmětem výše uvedeného projektu je účast na zahraničních veletrzích, aby se firmě podařilo expandovat na zahraniční trhy i mimo EU. Předpokládaná realizace projektu je od 1.1.2017 do 31.12.2019
OPPIK

Kontakty

EUTIT s. r. o.,
Slévárna čediče a eucoru

IČO: 47714930
DIČ: CZ47714930

č.p. 196
353 01 Stará Voda