EUTIT - Projekt FVE

Projekt FVE

ÚSPORY ENERGIE DANÉ VYUŽITÍM FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU VE SPOLEČNOSTI EUTIT S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny. Přínosem investice je snížení znečištění životního prostředí při výrobě elektrické energie
nezbytné pro provoz činnosti žadatele.

Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

FOND

Kontakty

EUTIT s. r. o.,
Slévárna čediče a eucoru

IČO: 47714930
DIČ: CZ47714930

č.p. 196
353 01 Stará Voda