Dlažba SKID PAN

Čedičové dlaždice Skid Pan pro zkušební dráhy

  • dlaždice SKID-PAN, které používají všechny významné světové automobilky a přední výrobci pneumatik k provádění testů automobilů a pneumatik na zkušebních drahách-polygonech, kde tyto vodou skrápěné dlaždice imitují ledovou plochu
  • instalováno více než 130 000 m2  - tolik již bylo těchto našich speciálních dlaždic instalováno na zkušebních drahách po celém světě od roku 1980
Historie povrchu zkušebních drah z taveného čediče se datuje až do roku 1979, kdy M.I.R.A. kontaktovala Greenbank Engineering Ltd. a spolupráce vyústila v první zkušební část testovací dráhy BASALTICE na zkušebním polygonu v Nuneatonu v Anglii. Od té doby jsme ušli dlouhou cestu. 
Mnoho našich konkurentů zkopírovalo design, ale neokopírovali naši kvalitu a technologickou dokonalost.
Díky M.I.R.A., Greenbank Engineering Ltd., a technikům a pracovníkům Eutitu se čedičové dlaždice staly standardem v automobilovém světě.
Díky intenzivní spolupráci s našimi japonskými partnery dnes dodáváme většinu povrchů leštěných diamantovými nástroji.
Díky našim partnerům, zástupcům, dodáváme tento čedičový povrch do celého světa.
 
SKID PAN

Kontakty

EUTIT s. r. o.,
Slévárna čediče a eucoru

IČO: 47714930
DIČ: CZ47714930

č.p. 196
353 01 Stará Voda