Profesionální řešení - řada materiálů EUFIX

Podmínkou využití všech výhod tvarovek z taveného čediče EUTIT je jejich správné uložení a vyspárováni. K tomuto účelu jsme společně s našimi partnery vyvinuli speciální lepící malty, lepidla a spárovací hmoty včetně speciálních.
S ohledem na specifické vlastnosti čedičových dlaždic doporučujeme k jejich lepení a spárování používat tyto naše speciální materiály. Řadu těchto materiálů prodáváme pod označením EUFIX a neustále ji rozšiřujeme.
Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme vám nalézt to nejvhodnější řešení pro vaše potřeby.
 
 
Řada EUFIX 
-        flexibilní lepidlo EUFIX F a spárovačka EUFIX F-spárovačka jsou určené pro lepení dlažeb v interiéru i exteriéru
-        malta EUFIX I je pro průmyslové bez dutinové lepení a spárování dlažeb z taveného čediče v prostředí, které
         není trvale zatížené vodou
-        objemově kompenzovaná lepící malta upraveným náběhem tuhnutí EUFIX S má složení odpovídající lepení
         prvků a tvarovek z taveného čediče i do prostředí trvale zatíženého vodou
-        Eufix EP je tixotropní třísložkové konstrukční lepidlo pro lepení prvků z taveného čediče, stavebních betonových
         prvků, prefabrikátů, ocelových prvků k betonu ap.
-        epoxidová spárovací hmota EUFIX EP-JF1 s vylepšenou zpracovatelností a velmi dobrou čistitelností
-        EUFIX PU 40 pružná těsnící hmota na bázi polyuretanu s chemickou odolností, určená pro vyplnění
         spáry mezi nerezovými odvodňovacími žlaby a čedičovou dlažbou například v pivovarech
-        další druhy materiálů pro speciální použití
 
Zde naleznete nejpoužívanější materiály a jejich technické listy
 

Kontakty

EUTIT s. r. o.,
Slévárna čediče a eucoru

IČO: 47714930
DIČ: CZ47714930

č.p. 196
353 01 Stará Voda