Dlažby z taveného čediče

Kamenná dlažba z čediče

Dlažbu vyrábíme roztavením přírodního čediče a jeho odlitím do kovových forem.
Takto odlité dlaždice mají vynikající vlastnosti, díky kterým jsou používány v průmyslových provozech, ať už mechanicky nebo chemicky namáhaných. Časté je také použití pro jejich atraktivní a nevšední vzhled.

Do našeho sortimentu patří dlaždice s hladkým nebo protiskluzným povrchem a různé doplňky k nim, jako jsou soklové dlaždice, tzv. L-kusy, či mnoho atypických tvarových dlaždic.
 
Svým vzhledem je každá čedičová dlaždice originál a tím jsou i podlahy z našich dlažeb neopakovatelné a unikátní.
Barevný odstín našich dlažeb je dán povahou přírodního materiálu a nelze ho měnit či zbarvit. 
 
                                     Podívejte se jak vypadají čedičové dlažby na podlahách:
 
 

Čedičové dlažby dělíme na:

 • INTERIÉROVÉ               krása a nevšední vzhled

 • VARIABILNÍ                   originální sestavy a osobitý ráz

 • ATYPICKÉ                     jak čedičovou dlažbu neznáte

   

Interiérovou nebo průmyslovou dlažbu?

Často nám kladete otázku "Jaký je rozdíl mezi interiérovou a průmyslovou čedičovou dlažbou?"

Zde je odpověď, která vám může pomoci s výběrem. 

Začněme tím, jak tyto dva druhy dlažeb vznikají?
      Po vyrobení některé druhy dlažeb roztřídíme do dvou skupin na tzv. interiérové a průmyslové provedení.
      Třídění se provádí dle stanovených pravidel, mezi něž patří kvalitativní a estetické parametry.

Interiérová dlažba je vzhledově a jakostně ručně vybíraná jakost. Jinými slovy se jedná o tu nejlepší jakost, kterou můžete u nás koupit. Tomu odpovídá i její o něco vyšší cena. 

Jak tedy na to?

     Tam kde "vám záleží na vzhledu" - volte interiérovou dlažbu.

     Tam kde "vám jde o odolnost a vlastnosti" např. dlažba do dílny, garáže, sklepa apod. - volte dlažbu průmyslovou.

 Příklady výběru: 
     Prostor RD - interiérová dlažba
     Podlaha kanceláří - interiérová dlažba
     Výrobní prostory, tovární či skladovací haly - průmyslová dlažba 
     Podlaha restaurace - interiérová dlažba
     Podlaha pivovaru - průmyslová dlažba

V případě dotazu na vhodnost typu dlažby pro vaší aplikaci kontaktujte obchodní oddělení, rádi vám s výběrem pomůžeme.

Druhy rubové strany dlaždic - rastrů

 • Rubová strana dlaždic

Čedičové dlaždice jsou vyráběny se třemi základními druhy rubové strany:
 • S hrubým drážkováním - tzv. hrubý rastr, značení = R
 • S jemným drážkováním - tzv. jemný rastr, značení = JR
 • Bez rastrování - tzv. hladké dlaždice, značení = H
R - Dlaždice s hrubým rastrem jsou používány při pokládání do lože ze zavlhlé betonové směsi nebo je můžeme lepit tmelem stejně jako keramickou dlažbu na připravený, řádně očištěný, vyzrálý a soudržný betonový podklad.

JR - Dlaždice s jemným rastrem jsou používány pro lepení tmelem stejně jako keramická dlažba na připravený, řádně očištěný, vyzrálý a soudržný betonový podklad. Také při použití speciálních lepidel a tmelů, např. v chemickém provozu, je vhodnější použít tento rastr s ohledem na snížení spotřeby lepidla.

H - Hladké dlaždice jsou požívány velice zřídka a to zejména pro speciální použití kdy je požadována naprosto minimální tloušťka podkladového lepidla a jeho min. spotřeba. Standardně vyráběné jsou rastrované dlaždice s drážkami R a JR.
 

Pokládání čedičových dlažeb

 • Vlastnosti a rastry

Výrobky z taveného čediče jsou, zejména při lití do kovových forem hladké, s prakticky nulovou nasákavostí. Pro jejich lepší přilnavost k pojivům jsou na nepracovní straně opatřeny jemnějším nebo hrubším drážkováním a při lití je do tohoto povrchu ještě vtlačován písek, jehož jednotlivá zrna, která jsou v čediči pevně vázána, tento povrch zdrsňují.

Zkouškami přilnavostí bylo prokázáno, že takto „pískované” odlitky mají velmi dobrou přilnavost jak ke klasickým, tak i moderním syntetickým pojivům.

Drážkování na rubové straně dlaždice pro lepší přilnavost při pokládání:
Typ R - hrubé rýhování
Typ R - hrubé rýhování
Typ JR - jemné rýhování
Typ JR - jemné rýhování
Hrubé rýhování - „R” na rubové straně se používá hlavně u průmyslových dlažeb určených pro šikmé a svislé plochy zásobníků, vyložení redlerových dopravníků a jiných technologických zařízení.
Dlaždice pro podlahy mají na rubové straně jemné rýhování - „JR”.

S ohledem na specifické vlastnosti čedičových dlaždic doporučujeme k jejich lepení a spárování používat materiály z řady EUFIX (viz. níže). Ty jsou vyvinuty přímo pro naše výrobky. 
 • Pokládání

Čedičové dlaždice se pokládají běžným způsobem, známým ze stavebnictví. Vzhledem k toleranci tloušťky čedičových dlaždic ± 2 mm nebo případné nerovnosti podkladových betonů je třeba počítat s větší tloušťkou spojovacího lepidla či tmelu. Pro pokládku doporučujeme použít materiály z řady EUFIX.
 
Před kladením se dlaždice očistí od prachu. Po očištění a případně dalším ošetření dlaždicového podkladu se dlaždice kladou do maltového lože, nebo do lože ze zavlhlé betonové směsi. Můžeme je také lepit tmelem stejně jako keramickou dlažbu na připravený, řádně očištěný, vyzrálý a soudržný betonový podklad. Lepidlo musí být rozprostřeno po celé ploše podkladu. Lepidlo doporučujeme nanášet zubovou stěrkou (výška zubu min. 6-8mm).

Při pokládání je třeba dbát na to, aby pod dlaždicemi nevznikaly dutiny a aby byly uloženy po celém rubu v plné ploše. Lepidlo může vniknout do spár nejvíce 1/3 tloušťky dlaždic. Teplota při kladení (včetně podkladu) dle doporučení výrobce lepidla.
 • Spárování

Spárování se provádí až po dostatečném zatvrdnutí lepidla, nejdříve za 1 - 2 dny. Pro spárování doporučujeme použít spárovačku z řady materiálů EUFIX. Doporučená velikost spár mezi dlaždicemi je min 3-7 mm. Spáry musí být stejnoměrně široké, rovné, přímé a nepropadlé. Spáry se vyplňují spárovací hmotou a nesmí vystupovat nad povrch podlahy. Přebytečná hmota se odstraní.
Vzhledem k jemným povrchovým nerovnostem povrchu (vzkajícím chladnutím taveniny ve formě) je třeba při pokládce, ale především při spárování, dbát na "čistotu" díla.

Při delším ponechání spárovačky, lze po jejím zatuhnutí zaschlé zbytky velmi špatně odstranit. Doporučujeme tedy, ihned po částečném zatuhnutí spár, provádět omývání. V případě zatuhnutí lze spárovačku odstranit chemickými prostředky.
Vzhledem k nízké teplotní roztažnosti taveného čediče doporučujeme dodržet dilatační spáry provedené v betonové základové desce.
 • Pokládání čedičových dlažeb do speciálních tmelů

Speciální tmely pro pokládání čedičových dlaždic jsou používány všude tam, kde se vyskytují takové pracovní podmínky, ve kterých běžně používaná lepidla nemohou splňovat podmínky dokonalé fixace dlaždic k podkladu v daném prostředí. Jedná se zejména o plochy silně mechanicky nebo chemicky namáhané. I pro tyto účely najdete v řadě materiálů EUFIX řešení.

Pouze v těchto speciálních podmínkách se vyplatí použít tyto tmely, protože jejich aplikace je ekonomicky značně náročná. Nejčastěji se pro pokládání a spárování čedičových dlaždic používají epoxidové tmely. V případě speciálního použití doporučujeme celou záležitost konzultovat s výrobcem tmelu.
 • Řezání čedičových dlažeb

Řezání se provádí diamantovými pilami za intenzivního chlazení vodou. Na základě našich zkušeností s řezáním dlaždic doporučujeme použít diamantové segmentové kotouče určené k řezání tvrdých materiálů, např. k řezání žuly.
EUTIT rovněž umožňuje dodání řezaných čedičových dlaždic na základě výkresu nebo náčrtu odběratele za úplatu. Zvlášť výhodné je např. objednat si s dodávkou dlažby řezané poloviny zámkových dlaždic typu FLORENTINA a to v podélné i příčné ose dlaždice.

Výrobce rovněž doporučuje zákazníkům nechat si nařezat soklové dlaždice na obložení vnitřních a vnějších rohů obkládaných prostor.
Čedičové dlaždice lze rovněž vrtat diamantovým korunkovými vrtáky (např. pro montáž strojů ve výrobních halách) nebo frézovat diamantovými nástroji. Běžné zabrušování je možno provádět i karborundem, za sucha i mokra.
 • Údržba čedičových podlah

Povrch čedičových dlažeb je bezprašný, dobře se udržuje běžnými i mechanizačními úklidovými prostředky. To se týká i dlažeb protiskluzových, kde jsou výstupky konstruovány pro snadné čištění. Čedičové dlažby jsou odolné i proti silným chemickým prostředkům, používaným při sanitárních úklidech.

Interiérové dlažby doporučujeme po montáži očistit 8 % octem a potom stírat vlhkým hadrem.
Doporučení z praxe: pro konečné umývání podlahy můžeme doporučit do nádoby s vodou přidat jednu polévkovou lžíci stolního oleje a tímto roztokem podlahu setřít, zvýrazníte tak lesk dlažby.  


EUFIX - malty, lepidla, spárovačky 


Prodejci dlažeb v ČR


Vlastnosti materiálů


Další informace o taveném čediči a čedičových dlažbách naleznete v katalogovém listu v sekci „Ke stažení“ – Katalogový list E-01.

Kontakty

EUTIT s. r. o.,
Slévárna čediče a eucoru

IČO: 47714930
DIČ: CZ47714930

č.p. 196
353 01 Stará Voda