Čedič

Čedič - Basalt

Tavený čedič

Čedič, ve světě známý jako basalt, je přírodní materiál-kámen, který se řadí k těm materiálům, jejichž životnost překonala nejen staletí, ale i tisíciletí. Jeho tvrdost a obtížná obrobitelnost však omezovala jeho větší rozšíření ve stavebnictví. Teprve 20. století přineslo tomuto kameni daleko větší možnost uplatnění v průmyslu a ve stavebnictví rozvojem petrurgie, t.j. zpracování nekovových rud tavením a odléváním.

Čedič se kontinuálně taví v šachtovanové peci vytápěné zemním plynem přibližně při 1280°C. Při 1200°C se odlévá (tvaruje) do kovových nebo pískových forem, po vyjmutí se ukládá do průběžných chladících tunelových pecí až do vychladnutí po 16-21 hodinách, kde rekrystalizuje a získává své užitné vlastnosti.

Použití
Tavený čedič vyráběný naší firmou má všestranné použití a proto ho můžete v různých podobách nalézt prakticky ve všech průmyslových odvětvích. Najdete ho ale i v prostorách interiérů, kde je využito jeho netradičního vzhledu a vynikajících užitných vlastností.

Výrobky

Z taveného čediče jsou nyní v naší firmě vyráběny doslova tisíce různých druhů výrobků a tento počet neustále roste, ať už vývojem naším nebo na základě požadavku zákazníka. 

Hlavní skupiny výrobků z taveného čediče:

 

Hlavní fyzikální vlastnosti čediče:

tlak.jpg pevnost v tlaku min. 300-450 MPa (ČSN EN 993-5) 

diamant.jpgtvrdost podle Mohse min. 8. Stupeň (ČSN EN 101) 

teplota.jpgpoužití do 400°C 

chemie.jpgvysoká chemická odolnost 

obrusnost.jpgobrusnost max. úbytek 5 cm3/50 cm2 (DIN 52108) 

opotřebení.jpgodolnost proti opotřebení max. úbytek 110 mm3 (ČSN EN ISO 10545-6) 

nasákavost.jpgnasákavost 0 % (ČSN EN ISO 10545-3)  

mráz.jpgmrazuvzdornost 

mráz.jpgodolnost proti teplotním šokům do 150°C 

pružnost.jpgpevnost v ohybu min. 45 MPa (ČSN EN 993-6) 

obj hmotnost.jpgobjemová hmotnost 2900-3000 kg.m-3 (ČSN EN 993-1)  

Kontakty

EUTIT s. r. o.,
Slévárna čediče a eucoru

IČO: 47714930
DIČ: CZ47714930

č.p. 196
353 01 Stará Voda